Řešitelský tým projektu

Na řešení projektu se podílí téměř dvacetičlenný tým odborníků ze dvou partnerských institucí (Historický ústav AV ČR, v.v.i. a Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze) a  řada externích spolupracovníků.

Hlavní řešitelé projektu
Řešitelský tým Historického ústavu AV ČR
Řešitelský tým Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Další spolupracovníci projektu