Řešitelský tým projektu

Na řešení projektu se podílí téměř dvacetičlenný tým odborníků ze dvou partnerských institucí (Historický ústav AV ČR, v.v.i. a Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze) a  řada externích spolupracovníků.

Hlavní řešitelé projektu
Řešitelský tým Historického ústavu AV ČR
Řešitelský tým Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Další spolupracovníci projektu:

David Babka– grafik projektu

Kamila Brožová – specialistka sběru, migrace a sdílení dat

David Nápravník – specialista vývoje webu

Blerta Sejdija – specialistka sběru, migrace a sdílení dat

Jitka Šofrová – specialistka sběru, migrace a sdílení dat

Michal Šunka – specialista databázového systému KOHA

Josef Úlehla – programátor systému KOHA

––

Marcela Paulů – česko-německé překlady projektu

Andrea Wendlíková – jazykové korektury projektu

Kateřina Steiner – právní poradenství projektu

Petruška Šustrová – česko-polské překlady projektu

Pavel Voňka – jazykové korektury výstavy Opevněná krajina

––

Externí spolupracovníci a konzultanti: Gerhard Baumgartl, Jan Juřena, Naděžda Kruglová, Michaela Kubišová, Eduard Kubů, Tomáš Korbel, Tomáš Pánek, Jitka Prajzlerová, Eva Rennerová, Štěpánka Šichová

Pomocné vědecké síly – rešeršéři, plniči databáze: Ondřej Capoušek, Anna Hantáková, Prokop Jandek, Ludmila Matoušková, Markéta Pavlisová, Monika Stachová

Pomocná administrativa projektu: Jana Kozohorská, Táňa Nováčková, Pavlína Šubrová, Dana Táborská