Výstupy projektu

Hlavními výstupy projektu jsou odborný software, tři interaktivní odborné mapy a výstava s kritickým katalogem

Vedlejšími výstupy jsou specializovaná databáze, vědecká konference, kolektivní monografie a odborné články ve vědeckých časopisech.