Výstupy projektu

Hlavními výstupy projektu jsou odborný software, tři interaktivní odborné mapy a výstava s kritickým katalogem. 

Vedlejšími výstupy jsou specializovaná databáze, vědecká konference, kolektivní monografie a nejméně čtyři odborné články ve vědeckých časopisech.