Kolektivní monografie

Kolektivní monografie Krkonoše v proměnách 20. století (NAKI kód B) vznikne v řešitelském týmu v reakci na v roce 2021 uspořádanou mezioborovou konferenci. Analyzuje správní, demografický, hospodářský, sociální a národnostní vývoj Krkonoš ve 20. století. Bude obsahovat také informace o projektu, včetně popisu fungování a možného využití vytvářené veřejné specializované databáze a vytvářeného software.

Předpokládaní budoucí uživatelé: Výzkumné organizace, vědecká a badatelská veřejnost v ČR a SRN, studenti historických oborů, držitelé sbírek, místní krkonošské zájmové komunity, krkonošská turistická infocentra.

Plánovaný termín dokončení: konec roku 2022