Mapy s odborným obsahem

Výsledky projektu budou prezentovány ve třech interaktivních specializovaných odborných mapách (NAKI kód Nmap):

1. Obyvatelstvo, obce a správní systém Krkonoš ve 20. století

Specializovaná interaktivní odborná mapa bude na několika vrstvách zobrazovat demografické a správní proměny Krkonoš ve 20. století.
Jejími vrstvami budou:
1. Obce (proměny místopisu, počtu a národnostního složení jejich obyvatel).
2. Okresy (proměny správního systému).
3. Časová úroveň podle jednotlivých etap (vymezených obecně sčítáními lidu, resp. změnami systému veřejné správy). Vrstvy bude možné vzájemně kombinovat. Mapa zároveň ukáže, jak je možné využít specializovanou databázi (výsledek S), neboť s ní bude provázána formou odkazů na zdrojové informace za pomoci software (výsledek R).

Předpokládaní budoucí uživatelé: Výzkumné organizace, vědecká a badatelská veřejnost v ČR a SRN, studenti historických oborů.

Plánovaný termín dokončení: konec roku 2021

2. Významné ekonomické subjekty a dopravní infrastruktura Krkonoš ve 20. století

Specializovaná interaktivní odborná mapa bude na několika vrstvách zobrazovat proměny charakteru významných hospodářských subjektů Krkonoš ve 20. století.
Jejími vrstvami budou:
1. Významní držitelé půdy
2. Významné subjekty sekundárního a terciárního sektoru
3. Dopravní infrastruktura (silnice a železnice).
4. Časová úroveň podle jednotlivých etap (kopírující významné změny v politicko-ekonomické struktuře státu, orientačně přibližně po dekádách). Vrstvy bude možné vzájemně kombinovat. Mapa zároveň ukáže, jak je možné využít specializovanou databázi (výsledek S), neboť s ní bude provázána formou odkazů na zdrojové informace za pomoci software (výsledek R).

Předpokládaní budoucí uživatelé: Výzkumné organizace, vědecká a badatelská veřejnost v ČR a SRN, studenti historických oborů.

Plánovaný termín dokončení: konec roku 2022

3. Relevantní sbírky corcontic v Evropě

Specializovaná interaktivní odborná mapa přehledně znázorní relevantní sbírky corcontic v ČR a jinde v Evropě.
Jejími vrstvami budou:
1. Umístění hlavních sbírek (zobrazení umístění na mapě, včetně informace o povaze sbírky obsahu, rozsahu a dostupnosti).
2. Typologie sbírek dle držitele (instituce veřejné správy, paměťové instituce, soukromé sbírky).
3. Časová typologie sbírek (podle období, ke kterému se sbírka zejména vztahuje).
4. Typologie sbírek podle předmětu (téma, ke kterému se sbírka vztahuje – bude provázáno s klíčovými slovy databáze).
Mapa zároveň ukáže, jak je možné využít specializovanou databázi (výsledek S), neboť s ní bude provázána formou odkazů na zdrojové informace za pomoci software (výsledek R).

Předpokládaní budoucí uživatelé: Výzkumné organizace, vědecká a badatelská veřejnost v ČR a SRN, studenti historických oborů, paměťové instituce, muzea, knihovny, držitelé sbírek.

Plánovaný termín dokončení: konec roku 2022