Mapy s odborným obsahem

Výsledky projektu jsou prezentovány ve třech interaktivních specializovaných odborných mapách (NAKI kód Nmap):

1. Tamara NOVÁKOVÁ a kol. (Kateřina BROŽOVÁ, Daniela COGANOVÁ, Olga HÁJKOVÁ, Petra HOFFMANNOVÁ, Jiří LOUDA, Jiří NEMEŠKAL, Jan PANUŠ, Jan SLAVÍČEK, Michal ŠUNKA, Pavel ZAHRADNÍK). Obyvatelstvo, obce a správní systém Krkonoš ve 20. století.

Specializovaná mapa s odborným obsahem je souborem 11 prostorových, časově uspořádaných vrstev, které analyzují demografický, správní, národnostní a sídelní vývoj regionu Krkonoš v letech existence Československa, s částečným přesahem na obou koncích historické časové osy (census 1910 a současný stav 2021). Konkrétně se jedná o webovou aplikaci, která je výsledkem aplikovaného výzkumu. Interaktivní mapová aplikace je provázena metodickým textovým komentářem, dále odborným textovým komentářem k jednotlivým časovým vrstvám (včetně stručné analýzy proměn zkoumaných jevů mezi jednotlivými vrstvami), filtrovacím rozhraním, a seznamem pramenů a literatury. Dohromady tvoří společný celek – interaktivní webovou aplikaci. Webová aplikace byla vytvořena za použití starších map (včetně císařských otisků stabilního katastru použitých pro identifikaci některých lokalit), soudobých kartografických podkladů a uváděných pramenů a literatury. Pro zpracování byly využity metody GIS a vybrané přístupy současné kartografie.

Výsledek byl certifikován MK ČR dne 13. 9. 2022 pod č.j. MK 53212/2022 OVV.  Výsledek je zveřejněn na webu: http://quest.ms.mff.cuni.cz/prak/modules/ArcGisV1/ (verze 1.0, v podobě certifikované MK ČR), resp. http://quest.ms.mff.cuni.cz/prak/modules/ArcGis/ (vylepšená a dále upravovaná verze 1.1).


2. Jan SLAVÍČEK a kol. (Kateřina BROŽOVÁ, Daniela COGANOVÁ, Olga HÁJKOVÁ, Petra HOFFMANNOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Jiří LOUDA, Jiří NEMEŠKAL, Tamara NOVÁKOVÁ, Jan PANUŠ, Pavel ZAHRADNÍK). Významné ekonomické subjekty a dopravní infrastruktura Krkonoš ve 20. století.

Specializovaná mapa s odborným obsahem je souborem 12 prostorových, časově uspořádaných vrstev, které analyzují proměny územní, sektorové, oborové a právní struktury významnějších ekonomických subjektů působících na území Krkonoš v souladu s jeho vymezením uvedeným v projektu. Obsahuje časové vrstvy od počátku tzv. první Československé republiky až do pozdně normalizační, resp. “perestrojkové” druhé poloviny 80. let 20. století. Interaktivní mapová aplikace je provázena metodologickým textovým komentářem, dále odborným textovým komentářem k jednotlivým časovým vrstvám (včetně stručné analýzy proměn zkoumaných jevů mezi jednotlivými vrstvami), filtrovacím rozhraním a seznamem pramenů a literatury. Dohromady tvoří společný celek – interaktivní webovou aplikaci. Webová aplikace byla vytvořena na základě autorského výzkumu o jednotlivých firmách, s využitím digitalizovaných starších map (pro vývoj dopravní infrastruktury), soudobých kartografických podkladů a uváděných pramenů a literatury. Pro zpracování byly využity metody GIS a vybrané přístupy současné kartografie. Součástí digitalizace starých map byla vektorizace a georeferencování.

Výsledek byl certifikován MK ČR dne 13. 9. 2022 pod č.j. MK 53212/2022 OVV.  Výsledek je zveřejněn na webu: http://quest.ms.mff.cuni.cz/prak/modules/ArcGisV1/NMAP2/ (verze 1.0, v podobě certifikované MK ČR), resp. http://quest.ms.mff.cuni.cz/prak/modules/ArcGis/NMAP2/ (vylepšená a dále upravovaná verze 1.1).


3. Kateřina BROŽOVÁ a kol. (Daniela COGANOVÁ, Olga HÁJKOVÁ, Stanislav HOLUBEC, Václava HORČÁKOVÁ, Sandra KREISSLOVÁ, Jiří LOUDA, Jiří NEMEŠKAL, Tamara NOVÁKOVÁ, Jan PANUŠ, Jan SLAVÍČEK, Pavel ZAHRADNÍK). Relevantní sbírky corcontic v Evropě.

Specializovaná mapa s odborným obsahem je souborem 7 prostorových vrstev s doprovodem a zobrazuje držitele klíčových corcontic v ČR a v Evropě (v jednom případě rovněž v USA). Tato zobrazení filtruje na základě přiřazených kategorií zahrnujících jak povahu samotných institucí (např. typ instituce, jako jsou archivy, muzea či soukromí sběratelé), tak i charakteristiku uchovávaných pramenů (např. dle stupně jejich zpracovanosti či jejich typu). Mapa obsahuje pouze jednu, a to současnou, časovou vrstvu.

Mapa je provázena odborným a metodickým textovým komentářem charakterizujícím možnosti filtrování zobrazení a potenciálních komplikací při přístupu k pramenům a filtrovacím rozhraním. Dohromady tvoří společný celek – interaktivní webovou aplikaci. Webová aplikace byla vytvořena na základě výzkumu projektového týmu a odráží zkušenosti a znalosti členů tohoto týmu. Mapa byla vytvořena za využití soudobých kartografických podkladů a uváděných pramenů a literatury. Pro zpracování byly využity metody GIS a vybrané přístupy současné kartografie.

Výsledek byl certifikován MK ČR dne 13. 9. 2022 pod č.j. MK 53212/2022 OVV.  Výsledek je zveřejněn na webu: http://quest.ms.mff.cuni.cz/prak/modules/ArcGisV1/NMAP3/ (verze 1.0, v podobě certifikované MK ČR), resp. http://quest.ms.mff.cuni.cz/prak/modules/ArcGis/NMAP3/ (vylepšená a dále upravovaná verze 1.1).