Jan PANUŠ a kol. (Jiří KOCIÁN – Petra HOFFMANNOVÁ – David NÁPRAVNÍK – Michal ŠUNKA – Kateřina BROŽOVÁ – Kateřina MACKOVÁ – Jan SLAVÍČEK) Prameny Krkonoš: Vyhledávací rozhraní

Softwarový nástroj zpřístupňující výsledky řešení projektu je koncipován jako síťová (internetová) aplikace s webovým rozhraním. Koncepčně se dá rozdělit na 2 části – serverovou (backend) a klientskou (frontend). Serverová část zabezpečuje veškeré činnosti, jako je zpřístupnění databáze Prameny Krkonoš: veřejná specializovaná databáze a její správa, klientské rozhraní, vyhledávací funkce ať na základě jednoduchého textového vyhledávání, tak i na základě složitější analýzy skládající se z kombinace více parametrů jakými mohou být klíčová slova a texty, časová hlediska, atd. V rámci administrátorského přístupu je možné aktivně předávat informace mezi frontendem a databází (systémem KOHA). V uživatelském přístupu je pak k dispozici propojení do KOHA databáze ve formě odkazů na konkrétní objekty. Software je zpřístupněn:

Upozornění: Na rozdíl od databáze obsahuje software pouze bibliografické záznamy. Nezobrazuje a nevyhledává v obsazích rejstříků, které tvoří podstatnou část obsahu samotné databáze. Pro detailnější a rozsáhlejší vyhledávání s plným využitím rejstříkového systému je vhodnější využít výstup Prameny Krkonoš: veřejná specializovaná databáze (https://katalog.koha.pramenykrkonos.cz/).