Vědecká konference2021-03-29T17:27:57+02:00
Vědecká konference Krkonoše v proměnách 20. století

Interdisciplinární vědecká konference bude zejména odborné veřejnosti a regionálním zájemcům prezentovat současný stav aplikovaného výzkumu realizovaného projektem. Demonstruje zejména šíři informačních zdrojů k dějinám Krkonoš ve 20. století a možnosti jejich interdisciplinární interpretace. Stejně tak bude prezentováno technologické řešení projektu.

Předpokládaní budoucí uživatelé: vědecká a badatelská veřejnost v ČR a SRN, pedagogové a studenti vysokých škol, držitelé sbírek, místní krkonošské zájmové komunity, krkonošská turistická infocentra.

Konference se bude konat ve dnech 15. 9. – 16. 9. 2021 v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání (KRTEK) ve Vrchlabí

Přejít nahoru