Vědecká konference Krkonoše v proměnách 20. století

Ve dnech 15. – 16. 9 2021 byla v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání KRTEK Vrchlabí realizována dvoudenní konference Krkonoše v proměnách 20. století. Zúčastnilo se jí 24 přednášejících s celkem 21 příspěvky (dva přednášející se dvěma příspěvky se z důvodu onemocnění z účasti na konferenci omluvili) a přibližně 20 hostů bez příspěvků. Přednášející byli jak z centrálních, tak i z regionálních výzkumných i paměťových institucí, zastoupeni byli i soukromí výzkumníci a sběratelé. Konference přispěla k propojení centrálního a regionálního výzkumu. Konference se bohužel v důsledku opatření při cestování nezúčastnili žádní badatelé z Německa, své referáty však přednesli dva badatelé z Polska.

Konference výrazně inspirovala obsah kolektivní monografie Jan SLAVÍČEK – Jiří KOHOUTEK a kol. Krkonoše a jejich lidé v běhu času: Prameny, paměť, interpretace ve 20. století. Praha: Historický ústav AV ČR, 2022, ISBN: 978‑80‑7286‑410‑2.