Kateřina BROŽOVÁ a kol. (Kamila BROŽOVÁ, Ondřej CAPOUŠEK, Anna HANTÁKOVÁ, Markéta PAVLISOVÁ, Václava HORČÁKOVÁ, Ludmila MATOUŠKOVÁ, Monika STACHOVÁ, Olga HÁJKOVÁ, Tamara NOVÁKOVÁ, Blerta SEJDIJA, Daniela COGANOVÁ, Daniel DĚDOVSKÝ, Stanislav HOLUBEC, Sandra KREISSLOVÁ, Michaela KUBIŠOVÁ, Jiří LOUDA, Tomáš PÁNEK, Jan SLAVÍČEK, Štěpánka ŠICHOVÁ, Jitka ŠOFROVÁ, Michal ŠUNKA). Prameny Krkonoš: Veřejná specializovaná databáze.

Veřejná specializovaná databáze je uceleným systémem rejstříkových hesel, záznamů a provazeb s doprovodným komentářem a návodem, které umožňují na několika úrovních vyhledávat informační zdroje vážící se k historii Krkonoš v období existence Československa.

Databáze nabízí standardní uživatelské rozhraní – vyhledávání ve všech polích záznamu nebo rozšířené, specifikované vyhledávání podle nejrůznějších parametrů, nabízí mnohavrstevné uživatelské služby od třídění výsledků vyhledávání, přes zpřesnění vyhledávání pomocí faset, vytváření seznamů, exporty záznamů, košíky, ukládání historie vyhledávání po samozřejmé sdílení nalezeného na sociálních sítích. K tomu přistupuje možnost přiřazovat záznamům štítky a komentáře, navrhovat doplnění databáze a další funkce. Použitý program KOHA je orientován na čtenáře, a proto poskytuje plný komfort vlastního účtu přihlášených uživatelů. Je ho možné však využívat i bez přihlášení. Nabízí také snadnou možnost aktualizace hlavní stránky, na které může upozorňovat na novinky, případně snadnou komunikaci s uživateli, ať už přes komentáře záznamů či přes návrhy na doplnění.

Výsledek je zveřejněn na webu https://katalog.koha.pramenykrkonos.cz/