Veřejná databáze Prameny Krkonoš

Veřejná specializovaná databáze (NAKI kód S) bude poskytovat strukturovanou informaci o existenci, typu, obsahu a dostupnosti důležitých corcontic, jmenný, věcný a místní rejstřík a historicko-obsahové informace využitelné pro tvorbu map. Uživatele bude informovat o relevantnosti zdrojů prostřednictvím klíčových slov (německy a česky) a anotací (česky, u vybraných, důležitých zdrojů i německy). Databáze bude napojena na databázi Bibliografii české historie HÚ AV ČR, a to oběma směry (tedy bude z databáze HÚ AV ČR čerpat, ale současně do ní bude dodávat další regionálně specifické podklady).

Předpokládaní budoucí uživatelé: Výzkumné organizace, vědecká a badatelská veřejnost v ČR a SRN, studenti historických oborů, držitelé sbírek, místní krkonošské zájmové komunity, krkonošská turistická infocentra, učitelé a žáci středních škol, pedagogové a studenti vysokých škol.

Plánovaný termín dokončení: konec roku 2022