Výstava2021-03-21T13:32:57+01:00
Výstava Krkonoše v roce 1938

Průběžné výsledky projektu budou široké veřejnosti prezentovány ve výstavě (NAKI kód Ekrit), která se bude konat v létě a na podzim roku 2021 ve Vrchlabí a v Praze. Součástí výstavy bude také kritický katalog v papírové i elektronické formě.

Putovní výstava bude prezentovat digitální podobu vybraných corcontic. Výstava bude postavena na třech průřezových a obsahově propojených linkách:

  1. Ukáže cestu od pramene – corcontica (který je místně, jazykově, typově a institucionálně izolovaný) k odbornému článku, resp. publikačním výstupům.
  2. Bude prezentovat specifické (atypické) regionální prameny – corcontica na základě typologie regionálních pramenů.
  3. Demonstruje technologické, digitální možnosti prezentace pramenů.

Kritický katalog k výstavě přinese přehled všech položek realizované výstavy. Bude obsahovat informaci o původu a umístění každé položky, její stručnou charakteristiku. Součástí katalogu bude i úvodní studie charakterizující a typologizující jednotlivé pramenné zdroje, možnosti jejich využití atd. 

Předpokládaní budoucí uživatelé: Výzkumné organizace, vědecká a badatelská veřejnost v  ČR a SRN, návštěvníci muzeí/institucí, kde bude výstava instalována,  držitelé sbírek, místní krkonošské zájmové komunity, krkonošská turistická infocentra, učitelé a žáci středních škol v regionu, pedagogové a studenti vysokých škol.

Plánovaný termín dokončení: léto roku 2021

Přejít nahoru