Střípky z Krkonoš2021-03-21T13:34:21+01:00

Národnost obyvatel východokrkonošských obcí ve světle souhrnných statistik a sčítacích operátů aneb Obyvatelstvo Horní a Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny v letech 1921–1945

Problematika národnosti je složitá, citlivá a ve sledované době i silně zpolitizovaná. Cílem toho [...]

07/06/2021|
Přejít nahoru