Odborné články

Mezi výstupy projektu patří také nejméně čtyři odborné články publikované ve vědeckých časopisech.

Předpokládaní budoucí uživatelé: Výzkumné organizace, vědecká a badatelská veřejnost v ČR a SRN, studenti historických oborů, držitelé sbírek, místní krkonošské zájmové komunity.

Plánovaný termín dokončení: roky 2021-2022