Systém evidence, zpracování a prezentace regionálních informačních pramenů

Návrh a implementace software (NAKI kód R) pro agregaci metadat, který za použití formální konceptuální analýzy bude odpovídat na dotazy uživatele. Za tímto účelem vznikne jazyk, který bude moci pohodlně používat i neprogramátor. Nejistotu v kategorizaci nasbíraného materiálu bude možné vystihnout fuzzy rozšířením analýzy. Formální kontext v pozadí analýzy může být buď generován automaticky (slovní analýzou dokumentů) nebo ručně.

Předpokládaní budoucí uživatelé: Výzkumné organizace, vědecká a badatelská veřejnost v ČR a SRN, studenti historických oborů, držitelé sbírek, místní krkonošské zájmové komunity, krkonošská turistická infocentra.

Plánovaný termín dokončení: konec roku 2022