Domovským turismem (Heimattourismus) je míněn specifický druh turismu, jehož hlavním motivem je navštívit a znovu spatřit zemi původu, kterou museli němečtí vysídlenci po konci druhé světové války v důsledku nuceného vysídlení opustit. Stesk a návrat ke kořenům, prožitek autenticity, zvědavost jak rodné město či obec po letech odloučení vypadá či touha znovu se shledat s příbuznými a známými rozdělenými „železnou oponou“, patřily k nejběžnějším důvodům, které německé vysídlence k návštěvám Československa vedly. Toto téma tvoří integrální součást problematiky historického a socio-kulturního vývoje skupiny „sudetských“ Němců po roce 1945, zasahuje ovšem rovněž do oblasti cestovního ruchu Krkonoš v období socialismu a po něm, kdy obyvatelé z „kapitalistického Západu“ (případně z bývalé NDR) tvořili výraznou část návštěvníků Krkonoš a lze předpokládat, že vysídlenci mezi těmito turisty před rokem 1989 dominovali. K rozmachu domovské turistiky dochází pozvolna od druhé poloviny 50. let jako reakce na uvolňující se československou politiku cestovního ruchu a vydávání víz cizincům a zároveň zlepšující se ekonomickou situaci německých vysídlenců. Největší „boom“ zažívá domovský turismus v polovině 60. let a následně pak především po roce 1989. Cestovalo se v rámci organizovaných zájezdů nebo individuálně, v některých případech se „ztracený domov“ stal místem opakovaných návratů, rodinných výletů a dovolených i následujících generací – dětí a vnoučat. Jedním z pramenů pro poznání domovského turismu jsou životopisná vyprávění pamětníků, kteří vzpomínají na návštěvy Československa / České republiky, respektive Krkonoš. Především jsou to ovšem vysídlenecké časopisy a noviny, ve který čtenáři pravidelně podávali zprávy o svých cestách a poskytovali redakcím fotografie, které během nich pořídili.

ukázka hlavičky krajanského periodika

1. ukázka hlavičky krajanského periodika

ukázka inzerátu / oznámení o konání výletu

2. ukázka inzerátu / oznámení o konání výletu

ukázka inzerátu / oznámení o konání výletu

3. ukázka inzerátu / oznámení o konání výletu