Vyhlašujeme Call for Abstracts na interdisciplinární vědeckou konferenci Prameny Krkonoš, která se bude konat 15.– 16. září 2021 ve Vrchlabí.

Jejími organizátory jsou Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Univerzita Karlova – Matematicko‑fyzikální fakulta a Správa Krkonošského národního parku.

Detaily o konferenci a CfA naleznete ke stažení v přiloženém souboru.