Výstava Opevněná krajina bude v termínu 1. 2. – 10. 3. 2022 k vidění v  Galerii Dokola ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je rovněž spolupořadatelem výstavy.