Krkonoše byly od roku 1850 do roku 1938 rozděleny mezi tři politické okresy – Trutnov na východě, Vrchlabí ve střední části a Jilemnice na západě. Tyto politické okresy byly dále rozděleny na okresy soudní a samosprávné. V trutnovském politickém okrese se jednalo o okresy Trutnov, Maršov a Žacléř, ve vrchlabském byly soudní okresy Vrchlabí a Hostinné, v jilemnickém pak Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou a Vysoké nad Jizerou. Politickou správu vykonávaly zprvu okresní úřady, později okresní hejtmanství a v období první republiky (od 1928) okresní správy politické. Působností těchto úřadů byly politické okresy. Z tohoto důvodu je zřejmé, že pro první část sledovaného období v rámci projektu Prameny Krkonoš je nejlepší rozdělení z hlediska těchto správních celků. Pro některé otázky je pak vhodné i podrobnější členění podle okresů soudních a samosprávných.

Okres Trutnov

Mapa okresu Trutnov. Zdroj: Státní okresní archiv Trutnov, Sbírky map a plánů

Vyhláška k soupisu obyvatelstva z roku 1945

Vyhláška k soupisu obyvatelstva z roku 1945. Zdroj: Státní okresní archiv Trutnov, Sbírky dokumentace

V době po okupaci pohraničí Československa Hitlerovským Německem v roce 1938 připadlo území Krkonoš v rámci říšské župy Sudety do vládního okrsku Ústí nad Labem. V letech 1938-1945 bylo území rozčleněno ze správního hlediska na dvě části – tzv. landráty (název je odvozen od úřadu zemského rady). Východní část byla součástí Landrátu Trutnov, v jehož rámci byly zachovány soudní okresy Trutnov, Maršov a Žacléř s úředními soudy (Amtsgericht). Západní část byla z větší části součástí Landrátu Vrchlabí, dále členěná na soudní okresy Vrchlabí, Hostinné a Rokytnice nad Jizerou. Část jilemnického okresu s obcemi s převahou českého obyvatelstva nebyla v roce 1938 zabrána a byla tak v letech 1939-1945 součástí Protektorátu Čechy a Morava.

Po osvobození v roce 1945 se správní členění řídilo podle stavu platného před rokem 1938. Vznikly tak tzv. malé okresy včele s okresními národními výbory (resp. Okresními správními komisemi) a byly obnoveny i okresy soudní.

V roce 1960 v rámci velké správní reformy v Československu vznikly tzv. velké okresy – okres Trutnov, sloučením malých okresů Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem, a okres Semily, sloučením malých okresů Semily, Jilemnice a Turnov. Tyto okresy byly začleněny do Východočeského kraje. Toto správní rozdělení Krkonoš na dva okresy fakticky trvá dodnes, i když v roce 2001 došlo ke zrušení okresních úřadů a přenesení jejich kompetencí na krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Od roku 2001 je tak opět patrný návrat k rozdělení na tři oblasti, kdy vznikly tři pověřené obce třetího stupně – obce s rozšířenou působností vykonávající ve větším rozsahu státní správu – Jilemnice, Trutnov a Vrchlabí.

Z uvedeného stručného přehledu státní správy v oblasti Krkonoš je zřejmé, že po většinu sledovaného období v rámci projektu Prameny Krkonoš je z tohoto hlediska s přihlédnutím k historickému vývoji i současnosti lepší rozdělení do tří částí – východ, střed a západ.

Mapa okresu Trutnov

Mapa okresu Trutnov. Zdroj: Státní okresní archiv Trutnov, Sbírky map a plánů